Jag heter Olle Bystedt och är utsedd av Hallands Ridsportförbund att arbeta som Distrikts Ombuds Man, DOM. Som DOM har jag som främsta uppgift att förebygga att någon medlem i våra anslutna klubbar drabbas av trakasserier eller brott. Jag kommer att utbilda kontaktpersoner i varje klubb och skapa ett nätverk för att förebygga samt se till att brott som drabbat medlemmar hanteras på rätt sätt.

Jag är idag vice ordförande i Hallands Ridsportförbund och har en bakgrund som polis.

Om Ni har tankar eller frågor så kontakta mig på det sätt som passar Er.

Mbtfn            0709-839 842

Min mail       ollbys001@gmail.com